scootrlogo-b

På innsiden av drømmejobben

Som valgfag dette semesteret har jeg fått mulighet å ha praksis i Scootr Kommunikasjon AS. Drømmejobben! I denne bloggposten skal jeg etter beste evne skildre en arbeidsdagen og prøve å fortelle hvorfor nettopp dette er min drømmejobb.

 

Arbeidet har innebåret kontakt med andre mennesker som ønsker å løse et bestemt behov. Jeg har fått utfolde mine kreative sider og se et ferdigstilt produkt som kan leveres med høyt hevet hode. Praksisen skal tilfredsstille et minimum av 150 timer. Men hva mener jeg da jeg skriver drømmejobben?

Spør du en seksåring er selvsagt svaret helt annerledes enn hva du vil få fra en 25 år gammel ferdig utdannet person. Er det høy lønn, fleksibel arbeidstid og gode kollegaer? Eller er det kanskje det er en plass hvor du føler mestring og tilhørighet? I skrivende stund har jeg trøbbel med å forfatte en god definisjon på hva jeg selv mener med drømmejobben, men jeg skal gjøre et forsøk.

Jeg er Glenn, er 24 år fra Hamar og studerer tredje året Medieledelse og innovasjon ved NTNU Gjøvik. Studieretningen legger til rette for inngående kunnskap på mange fagdisipliner og berører sådan mange ulike fagområder.

Det innebærer alt fra mediefag, ledelse, prosjektstyring, markedsføring, juss, økonomi og innovasjon. Jeg skal i bacheloroppgaven spesialisere meg innenfor innholdsmarkedsføring eller content marketing om du vil. Fenomenet som blir omtalt på en rekke måter har den siste tiden tatt markedsførere med storm!

For en student som meg selv kan yrkeslivet virke nokså kjent, men like vel helt fjernt. Om du selv er student kjenner du deg kanskje igjen? Hverdagen består av en god dose sosiale medier og en hel masse forelesninger, forelesningssalene er trange og Wi-Fi-en, ja, hva er det for noe?

 

Det hele starter

For å skildre èn dag i drømmejobben må jeg starte dagen før dagen starter. Det høres litt rart ut, men da jeg reiser hjem fra jobb halv fire på ettermiddagen, starter neste dag allerede kvelden samme dag. Jeg liker å være forberedt! Jeg går over notater, de kanalene som den aktuelle kunden benytter seg av og andre nettsider som kan være til inspirasjon for det påfølgende arbeidet. Jeg tror dette er en gjennomsyret arbeidsmoral i hele Scootr –  det å være forberedt.

Et eksempel på denne arbeidsmoralen er søndag 17. januar. Dagen før jeg hadde min første arbeidsdag, det kriblet i magen og jeg var klar for å vise meg frem og kunnskapene jeg har tilegnet meg etter snart tre år på skolebenken. Jeg er ikke noe geni, men har helt greie karakterer. Om kvelden samme dag rundt klokken 21 mottok jeg en mail. Jammen jobber de sent, tenkte jeg. Det var mine første arbeidsoppgaver. Det gikk meg kaldt nedover ryggen, jeg har jo ikke peiling på dette!

Det skal nevnes at første arbeidsdag gikk veldig bra. For gjengen jeg møtte med skjorta godt pakket ned i buksa og manerene på plass var en hyggelig og kul gjeng som får arbeidsdagen til å gå gjennom arbeid som er engasjerende.

Helt ærlig så husker jeg ikke navnet på halvparten av folkene jeg har møtt! Scootr samarbeider tross alt med tre andre selskap. Escio, Egge og Vixel. Disse bedriftene gir Scootr en unik miks av kompetanse ettersom at de kan dekke stort sett alle områder innenfor mediebransjen.

 

En typisk arbeidsdag

Okay, nok om det. Om jeg nå hopper frem til 12. februar, startet dagen med en kort brifing om hvordan et møte med en kunde skal holdes og de overordene emnene som skal diskuteres. På møtet deltok prosjektleder og utvikler for å få flere innfallsvinkler og riktig kompetanse. Etter kundemøtet ble det diskutert rundt oppgavens omfang, hva som ble avdekket i møtet og hvilke kompetansepersoner som burde involveres.

Jeg synes det er spennende å observere hvordan menneskene i Scootr jobber og kommuniserer med kundene. Fra litteraturen kan det trekkes en klar linje mellom arbeidsmetodene som benyttes og arbeidsmetoden som kalles Gjør det fysisk. “Arbeidsformer som innebærer at man fjerner seg fra ensidig avhengighet av elektroniske medier og tar på ider, skisser og materialiserer ideer i artefakter, gestikulerer omkring ideer sammen under idearbeid” (Carlsen, Arne et. Al 2013,s.12).

Gjennom utviklingsprosessen, fra start til slutt bærer arbeidet preg av kreative arbeidsprosesser. Kreative arbeidsmetoder som skisser, tegninger og fargelegging for å kommunisere tanker rundt oppgavens helhet og sluttprodukt. Dette kommer spesielt frem i startfasen, ofte rett etter et kundemøte. Det er faktisk påvist at slike arbeidsformer aktiverer de samme nevronene som gjør mennesket i stand til å gripe objekter.

Steve Jobs eksemplifiserte denne arbeidsmetoden da han fortsatt var i live. Jobs var i tett dialog og besøkte utviklingsavdelingen for Apple hver dag for å kjenne på prototypene. Ifølge salgssjef Jonathan Ive, kunne Jobs etter å ha observert og kjent på prototypen, nesten forutsi de neste tre årene i en bransje som er preget av raske og radikale endringer.

Om jeg nå skal summere opp dette er min drømmejobb prosjektleder for Scootr Kommunikasjon AS nettopp fordi jeg får mulighet til å utvikle meg selv, samarbeide med engasjerende folk som er flinke i det de gjør og rett og slett fordi jeg har brennende interesse for fagområdet.

Selv om jeg ikke har fått tatt del i et stort antall prosjekter føler jeg likevel en stor mestringsfølelse, da jeg har fått jobbet med noe som jeg selv og andre synes er bra.

Rett og slett min drømmejobb!

Del